November 3rd, 2008
 dr. Juozas RADŽIUKYNAS
Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto
Finansų ir mokesčių katedros docentas